Public Sector Funerals

Public Sector Funerals udzielają porad i wsparcia kolegom z władz lokalnych, którzy podejmują obowiązki w zakresie działu Public Health Act (kontrola chorób). Głównym celem strony było stworzenie społeczności dla lokalnych władz w całym kraju podejmujących tę pracę, utworzenie sieci wsparcia, która umożliwi łatwy przepływ informacji, dzielenie się pomysłami i dobrymi praktykami. Osiągnęliśmy to, projektując i budując stronę forów dla urzędników GOV.UK i NHS.